fredag, april 15, 2005

2. Definisjon

Det er vanskelig å gi en klar definisjon av sjangeren blogg. De forskjellige bloggene er mangslungne og mediet er dynamisk. Nye tekniske løsninger gjør at mediet stadig forbedres. Fenomenet blogging er ungt og det er forsket lite på det, men vi slutter oss til følgende beskrivelse: ”Blogg er en forkortelse for weblogg, og blogging omtales gjerne som dagbøker og fungerer som et nettsted hvor man er reflekterende og kommenterende med lenker og henvisninger til andre steder på nettet.” (Kulturteori: blogging, 2005)