fredag, april 15, 2005

3. Sjangertrekk

Herring (2004) mener at blogg kan kalles en egen sjanger fordi den er en bestemt type kommunikasjon som utøves av flere. Han sier videre at de forskjellige bloggene har en felles struktur, har mange av de samme stilistiske trekkene i form og innhold, og henvender seg til en bestemt gruppe. Likeledes at sjangeren er navngitt og anerkjent av de som skriver innenfor den.

Alle blogger kjennetegnes av at de er gitt et særegent navn av forfatteren, for eksempel My boyfriend is a twat, skrevet av Zoe, og Madam Mims blogg, skrevet av studenten Stine Bergan.

Mange blogger har en beskrivelse av innholdet der målet for siden poengteres. Blogg og bibliotek antyder allerede i overskriften at ”Bloggen har fokus på bibliotekpolitikk, faglig utvikling, nettressurser og gode prosjekt”. To andre typiske sjangertrekk er kommentarmuligheten som åpner for dialog mellom forfatter og lesere, og den beskjedne bruken av bilder og illustrasjoner - teksten er det sentrale i en blogg.

Det finnes verktøy til hjelp for å lage blogger. Mange av dem har derfor relativt like oppsett, men den enkelte blogger kan sette sitt særpreg på en blogg. De fleste blogger har oftest kun en forfatter, men det er mulig å være flere, som vi ser særlig forekommer i de organisatoriske, profesjonelle og kommersielle bloggene.

De fleste blogger inneholder linker, som vanligvis samles i margen. Bloggene består av flere korte innlegg, også kalt poster. En post er som oftest relativt kort, uformell og med en personlig tone. Postene oppdateres relativt regelmessig. De er ordnet i en omvendt kronologisk orden, så når leseren besøker siden møtes han av den ferskeste posten. En bloggpost har gjerne et tidsstempel bestående av publiseringsdato, noen også med klokkeslett. Postene blir lagret i et arkiv, som gjør det enkelt å finne fram til gamle poster.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

veldig interessant, takk

03:09  

Legg inn en kommentar

<< Home