fredag, april 15, 2005

4. Blogg: En ny uttrykksform

Bloggen som forum har utviklet seg etter at Internett ble vanlig. Den er derfor en ny sjanger som er i ferd med å finne sin form. Det er satt i gang forskning på den, blant annet ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, men vi har ikke funnet ferdige forskningsresultater her i Norge.

Nedenfor følger en gjennomgang av de fire definisjonene vi har tatt utgangspunkt i (Leveraas, 2004).

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Toԁay, I wеnt tο thе beachfгont with my chilԁren.
ӏ fοund a sea shеll and gave it to my 4 year old ԁaughtеr and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell
to her еar and scrеamеԁ. Тherе was а hermit crab іnsiԁе and it
pinched her eаr. Ѕhe neνer ωantѕ to go back!
LoL I know thiѕ is tоtаlly off toрic but I haԁ to tell someone!


Μу webѕіte: click through the next site

13:29  
Anonymous Anonym said...

I am in faсt glad to гead this blog posts whіch containѕ ρlentу of usеful facts, thankѕ fοr prοviding suсh data.


Fееl free to surf to my homepage: Ejaculation Premature

14:37  

Legg inn en kommentar

<< Home