fredag, april 15, 2005

4.2 Kommersiell blogg

”(…) har som utgangspunkt å promotere egne kommersielle produkter og tjenester. De smarteste kommersielle bloggerne unngår markedsføringsprat og tekstreklame, men tilbyr seg og sin blogg som en profesjonell innholdstjeneste hvor brukerne finner relevant og nyttig informasjon.” (Leveraas, 2004).

Vi har sett på Gizmodo og Forfatterbloggen. Begge har kommersielle trekk. Gizmodo omtaler ulike produkter og teknologiske nyvinninger, og selger reklameplass. Den inneholder linker til produkter og produsenter, og er som den eneste av de åtte bloggene vi har sett på uten kommentarmulighet.

Forfatterbloggen fremhever Eirik Newth som forfatter og profesjonell formidler. Dette er ikke en rent kommersiell blogg ettersom han også har poster med personlig innhold, noe som gjør at den inneholder elementer fra flere bloggtyper.

Utseende bærer preg av at dette er kommersielle blogger, men de utrykker det på forskjellige måter. Gizmodo er utpreget kommersiell og gir seg ikke ut for å være noe annet. Newths blogg er mer subtilt kommersiell i at leseren må gå inn på lenker hvor man kan bestille forelesninger og forskningsartikler for å få den typen informasjon. Målgruppe for denne bloggtypen er de som har interesse for de ulike områdene bloggene omhandler.

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Great work!
[url=http://ulpgiles.com/ppzq/fbji.html]My homepage[/url] | [url=http://pzixmrhn.com/wxlm/gtyj.html]Cool site[/url]

06:48  
Anonymous Anonym said...

Thank you!
My homepage | Please visit

06:49  
Anonymous Anonym said...

Great work!
http://ulpgiles.com/ppzq/fbji.html | http://diifhsto.com/ahnu/ebqy.html

06:49  

Legg inn en kommentar

<< Home