fredag, april 15, 2005

4.4 Profesjonell blogg

”Det finnes faktisk de der ute som er betalt for å blogge. Dersom du er en god skribent og har god peiling på et spesielt område, og fortrinnsvis behersker engelsk , kan du kanskje skaffe deg et levebrød ved å selge deg og dine bloggetanker til et bloggnettverk, eller til andre som syns ditt budskap er verdt å betale for å få ut til almennheten.” (Leveraas, 2004)

Vi har sett på Dagbladets weblogg og Andedammen. Den førstnevnte er drevet av profesjonelle journalister som får betalt for jobben. Andedammens forfatter er profesjonell i det at hun jobber for Opera Software og er en medievant og dyktig skribent. Denne bloggen kaster i stor grad lys over fagfeltene Bibliotek og IT.

I likhet med de organisatoriske bloggene, gir spesielt Dagbladets weblogg mulighet til utveksling av kommentarer og tanker rundt aktuelle saker. Dagbladets weblogg kan ha som hensikt å gi økt oppmerksomhet til Dagbladets nettsted, og kan derfor være skrevet med kommersielle baktanker. I motsetning til Dagbladets weblogg som er rent profesjonell, inneholder Andedammen mange personlige poster som gjør at den grenser opp mot en personlig blogg. Språkbruken i bloggene bærer preg av at forfatterne er språkbevisste og vant til å henvende seg til en leser.