fredag, april 15, 2005

5. Nærliggende sjangere

Vi har plukket ut noen av de undersjangerne fra sakprosaen som vi mener blogg ligger nærmest opp til. Blogg er en hybridsjanger, det vil si at den inneholder trekk fra flere av hovedinndelingene innenfor sakprosaen, som for eksempel utgreiende og argumenterende, fortellende og skildrende kategorier (Grepstad,1998).

En av undersjangrene som vi finner er dagbøker som særlig personlige blogger har likhetstrekk med. De personlige bloggene kan på mange måter sies å være elektroniske dagbøker. Der innholdet i dagbøker er mer vendt innover, er den personlige bloggen preget av at forfatteren ikke bare skriver for seg selv, men også for et publikum. I denne typen blogger finner vi også trekk av aforismer, slik som vi viser i Ines infame innfall.

Når blogger åpner for kommentarer ligner de på nettbaserte diskusjonsfora. I mange blogger brukes kommentarfunksjonen til å diskutere og skape debatt. Dette er særlig viktig i de fagrettede bloggene. Det har blitt vanskelig å skille en blogg fra en hjemmeside, da grensen mellom de to sjangrene er flytende. Likevel er ofte en hjemmeside mer statisk fordi den blant annet oppdateres sjeldnere.

Mange personlige blogger har trekk fra essay og kåseri. Kåseriet er også blitt kalt salongversjonen av det personlige essayet. ”Dette var ein skriftsjanger for avisa som med tida er blitt omformet til ein munleg sjanger for framvisning av ordkunst og uhøgtidlege kommentarar.”(Grepstad, 1998) Bloggen står nærmest med en fot i den skriftlige og en i den muntlige tradisjonen.