fredag, april 15, 2005

7. Avslutning

I denne oppgaven har vi tatt for oss sjangeren blogg og sett på ulike trekk ved den. Utviklingen av de tradisjonelle sjangere har skjedd over lang tid, mens medier som Internett bidrar til at denne utviklingen nå akselerer. Internett har skapt en ny arena for skrivelystne, og gjort det mulig for flere å utrykke seg offentlig. Dette gjør bloggerne til en mangfoldig gruppe som omfatter både profesjonelle og amatører.

Vi mener at blogg er en spennende sjanger, fordi bruksmulighetene er omtrent uendelige. Vi tror at flere vil ta i bruk sjangeren som uttrykksform, særlig organisatorisk og kommersielt. Dette fordi organisatorisk blogg blant annet er et godt medium for internkommunikasjon i ei gruppe eller en organisasjon, mens kommersielle blogger reflekterer en økende tendens til kommersialiseringen i samfunnet generelt.

Denne oppgaven gir ingen utømmende oversikt over sjangeren, men vi tror at det vi har sett til nå bare er begynnelsen på en utrykksform som allerede har markert seg som viktig.